Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen Solteq Oyj:lle 3.7.2016 alkaen

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Solteq Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin tulee ilmoittaa tekemänsä liiketoimet Solteq Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

 

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

 

  • Lomake löytyy täältä.
  • Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:
Solteq Oyj:n LEI-tunnus 743700HXWTM31ZHBXW13
Solteq Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus SOLTEQ
Solteq Oyj:n osakkeiden ISIN-koodi FI0009007991
Ilmoitusnumero (notification reference) Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

 

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostilla

 

  • Älä lähetä lomaketta postitse määräajan (3 työpäivää) lyhyyden vuoksi!
  • Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä Solteq Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle.

 

Solteq julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella täällä.

 

Lisätietoja:

Finanssivalvonta – Johtohenkilöiden liiketoimet ja suljettu ikkuna

Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskevan rekisteriselosteen löydät täältä.