Toimintaympäristö

Syvä asiakas- ja teknologiaymmärrys takaavat kilpailuedun

Kun digitaalisen murroksen vauhti kiihtyy, sähköisen asioinnin ratkaisujen kysyntä laajenee kaikilla toimialoilla ja asiakkaiden vaatimustaso kasvaa.

Digitaalisen asiakaskohtaamisen optimointi ja vaivattoman käyttäjäkokemuksen merkitys kasvavat jatkuvasti kaikilla toimialoilla, joten päädyimme katsauskaudella tarkentamaan strategiaamme ja laajentamaan toimintaympäristöämme. Olemme pohjoismainen toimialariippumaton digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistunut toimija.

Vuoden 2017 aikana tehdyt yrityskaupat laajensivat toimintaamme erityisesti voimakkaasti digitalisoituvalle Utilities-toimialalle (sähkö, lämpö ja vesi) sekä vahvistivat markkina-asemaamme Pohjoismaissa.

Hyvästä käyttäjäkokemuksesta ollaan valmiita maksamaan

Digitaalisen murroksen kiihtyvä vauhti on laajentanut liiketoiminta-alueemme lisäksi markkinoita. Sähköisen asioinnin palveluja tarjoavat nykyään myös muut kuin perinteiset IT-alan toimijat, esimerkiksi designin, markkinoinnin ja palvelumuotoilun saralta.

Mitä enemmän palveluita on tarjolla, sitä enemmän asiakkaiden vaatimustaso kasvaa. Digitaaliset palvelut ovat kiinteä osa arkipäivän tehokasta toimintaa, ja hyödyt ymmärretään entistä paremmin. Hyvästä käyttäjäkokemuksesta ja innovatiivisista ratkaisuista ollaan valmiita maksamaan.

Tämä luo Solteqille merkittäviä mahdollisuuksia osoittaa syvää asiakas- ja teknologiaymmärrystämme sekä tulevaisuuden näkemystämme. Harva alan toimija pystyy tarjoamaan yhtä kokonaisvaltaista palvelukattausta kuin Solteq. Vuoden aikana vahvistetulla osaamisellamme ja uusilla työkaluillamme teemme asiakkaidemme palveluista ylivoimaisia.