SOLTEQ OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10§:N MUKAINEN ILMOITUS

13.4.2015

Solteq Oyj Pörssitiedote 13.4.2015 klo 12:30

Solteq Oyj on tänään toteuttanut johdon omistusyhtiöiden osakekantojen oston 19.3.2015 tiedotetulla tavalla. Toteutetun kaupan jälkeen Solteq Oyj:n ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden omistusosuus yhtiön omista osakkeista ylittää 5 %:n osuuden osakkeista ja äänistä.

Järjestelyn toteuduttua Solteq Oyj:n ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden omistusosuus on 860.881 kappaletta omia osakkeita vastaten 5,74 prosenttia Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Solteq Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 14.998.061 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 14.998.061 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja:

Talousjohtaja Antti Kärkkäinen

Puhelin 040 8444 393

Sähköposti: moc.q1545194247etlos1545194247@neni1545194247akkra1545194247k.itt1545194247na1545194247

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solteq.com