Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016

21.4.2016

Solteq Oyj Pörssitiedote 21.4.2016 klo 8.00

Liikevaihto ja liiketulos merkittävästi vertailukautta paremmat -Keskittyminen monikanavaiseen ja digitaaliseen kaupankäyntiin tuo hedelmää

Tammi-maaliskuu 2016 lyhyesti

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/2016 1-3/2015 muutos%
Liikevaihto, milj. euroa 15,4 9,1 68,3%
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja, milj. euroa 0,7 0,5 57,8%
Liiketulos, milj. euroa 4,9 0,5 960,1%
Tilikauden tulos, milj. euroa 4,4 0,3 1180,8%
Tulos / osake, eur 0,27 0,02 1073,3%
Liiketulos -% 32,0% 5,1% 530,4%
Omavaraisuusaste, % 31,8% 49,1% -35,2%

Solteq Oy:n toimitusjohtaja Repe Harmanen: Strategian fokusoitumisen, kasvun ja paremman kannattavuuden vuosineljännes

Ensimmäinen vuosineljännes oli meille positiivinen ja kasvoimme edelliseen vuoteen nähden samalla parantaen kannattavuuttamme.

Helmikuun lopussa luovuimme palveluiden toiminnanohjauksen tuotteisiin keskittyneestä tytäryhtiöstä MainIoT Software Oy:stä yrityskaupalla. Solteqin uuden strategian kärkinä ovat digitaalisen kaupan ratkaisut ja kansainvälistyminen. Toteutettu kauppa antaa meille paremmat mahdollisuudet strategian toteuttamiseen niin toiminnan keskittymisen kuin taloudellisten mahdollisuuksien osalta. Vuosineljänneksen tulokseen olemme näiltä osin kirjanneet myös kertaluonteiset myyntivoitot järjestelykuluineen. Konsernin jatkavan liiketoiminnan kannattavuus paranee jatkossa keskittymisen johdosta ja yhtiörakenne on nyt erittäin hyvä strategian jatkototeuttamiselle.

Yhtiön rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste ja rahoitusasema ovat parantuneet merkittävästi ja normalisoituneet vuosineljänneksen aikana sekä tehdyn yrityskaupan että suotuisasti kehittyneen liiketoiminnan johdosta. Arvioimme strategian kannalta parhaita vaihtoehtoja tilanteen johdosta investointien ja muiden mahdollisten taseeseen liittyvien toimenpiteiden osalta. Kohentunut rahoitusasema avaa uusia mahdollisuuksia strategian nopeampaan toteuttamiseen.

Vuosineljänneksen aikana kaikki Descom-kaupan integraatioon liittyvät toimet on saatu päätökseen eikä niiden johdosta ole enää kirjattu merkittäviä kertaluonteisia eriä. Olen erittäin tyytyväinen asiantuntijoidemme panokseen Uuden Solteqin synnyttämisessä ja olemme ottaneet isoja hyviä askelia eteenpäin.

Kysynnän osalta ensimmäinen vuosineljännes on ollut selkeästi edellisvuoden viimeistä neljännestä parempi ja pirteämpi. Näemme kaikilla strategisilla alueilla asiakaskysynnän kasvaneen ja olemme myös onnistuneet myymään uusia hankkeita näillä alueilla. Odotuksemme on, että kysyntä jatkuu hyvällä tasolla ja tavoittelemme loppuvuoden aikana orgaanista kasvua kaikille strategisille alueille. Vanhempien teknologioiden osalta näemme eroosion tasaantuneen ja aktiivisen kysynnän uusia ratkaisuja kohtaan kasvaneen positiivisesti. Kasvuamme rajoittaa tällä hetkellä eniten osaavan henkilöstön saatavuus Suomessa ja Puolassa.

Strategiatyö on edennyt erinomaisesti ja tulemme julkistamaan tarkemmin strategian keskiviikkona 25.5.2016. Strategia keskittyy kasvuun sekä Suomessa että kansainvälisesti. Keskeiset elementit ovat digitaalisen palveluvalikoiman laajentaminen koko toiminnassa, ketjuuntuneen kaupan ja digitaalisen liiketoiminnan ratkaisut Pohjoismaissa ja digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut globaalisti. Suomessa kasvumme tulee olemaan pääasiassa orgaanista, mutta Pohjoismaissa ja globaalisti pyrimme olemaan aktiivisia myös yrityskauppojen osalta strategian nopean toteuttamisen vuoksi.

Haemme tasapainon kasvun ja osingonmaksun välille, jolloin voimme olla sijoittajillemme houkuttelevin vaihtoehto kasvavana ja kansainvälistyvänä digitaalisen kaupankäynnin yhtiönä.

Strategian ytimessä on erittäin korkealle tasolle kehittynyt ja jatkuvasti kehittyvä parhaiden teknologiaosaajien joukko, jolla toteutamme ainutkertaista strategiaa digitaalisen kaupan alueella Suomessa ja globaalisti.

Pidämme voimassa aiemman ohjeistuksen vuoden 2016 liikevaihdon ja tuloksen osalta ennen kertaluonteisia eriä huolimatta MainIoT Software Oy:n myymisestä.

Ohjeistus konsernin näkymistä

Solteq –konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2015 tasosta. Liiketuloksen ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan niin ikään kasvavan vuoden 2015 tasosta.

Pääosan liikevaihdon ja –tuloksen arvioidusta kasvusta selittävät edellisellä tilikaudella ja katsauskaudella toteutetut strategian mukaiset yritysjärjestelyt. Lisäksi yrityskauppojen kustannussynergioiden arvioidaan realisoituvan pääosin vuoden 2016 aikana.

Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta

Solteq Oyj järjestää medialle ja sijoittajille tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksestaan Periscopella 21.4.2016 klo 11.30 @SolteqTweets –kanavalla aiemmin ilmoitetun klo 13.00 sijaan. Lähetys nauhoitetaan ja se on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Solteq Oyj:n verkkosivuilla.

Osavuosikatsaus Q1 2016

Lisätiedot

Repe Harmanen, toimitusjohtaja, puhelin +358 400 467 717

Antti Kärkkäinen, talousjohtaja, puhelin +358 40 8444 393

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija. Saman katon alta saat kokonaisratkaisut monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Meillä on intohimoa toimittaa asiakkaillemme odottamaton – nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitset kumppanin, joka toimittaa sinulle tänään sen, minkä tarvitset huomenna. Työllistämme noin 500 asiantuntijaa kolmessa eri maassa ja teemme toimituksia Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan. Vuositason liikevaihtomme on 68 miljoona euroa.