Vuosikertomus 2015

Perustukset uudelle Solteqille valmiit – nyt täyttä vauhtia eteenpäin.

Lataa koko tilinpäätös

Kysy lisätietoja vuosikertomuksestamme

Strategisten tavoitteiden toteutumisen vuosi

Muuntautuminen digitaalisen kaupan palveluyhtiöksi kasvatti liikevaihtoa reilulla kolmanneksella ja nosti liiketulosta ennen kertaluonteisia eriä reilulla viidenneksellä.

Vuotta 2015 kuvaa vahvasti vanhan strategian toteuttaminen. Saavutimme vuositason liikevaihtotavoitteemme 60 miljoonaa euroa ostamalla suomalaisen IT- ja digitaalisia markkinointipalveluja tuottavan Descomin ja aloimme rakentaa uutta kokonaisuutta.

Integraatio aloitettiin välittömästi kaupan loppuunsaattamisen jälkeen ja tavoitteena oli, että vuoteen 2016 lähdetään uudella kokonaisuudella. Descom kaupan seurauksena Solteqin omistajarakenne muuttui, mikä osaltaan tulee vaikuttamaan yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja valintoihin tulevina vuosina.

Tärkeimmät tunnusluvut

2015 2014 Muutos
Liikevaihto (MEUR) 54,2 40,9 + 34,2 %
Liiketulos, ilman kertaluontoisia eriä (MEUR) 2,99 2,49 + 20,1 %
Omavaraisuusaste (%) 24,4 48,0
Henkilöstö 500 279 + 79,2 %

Lue lisää vuosikertomuksestamme: