Kysy lisätietoja vuosikertomuksestamme:

Solteqin vuosi 2017

Vuosi 2017 oli laajentumisen vuosi, jota vauhdittivat erityisesti yrityskaupat sekä digitaalisen murroksen vahvistuminen uusilla toimialoilla.

Vuoden 2017 aikana määrittelimme uudelleen strategiamme, jonka mukaisesti olemme pohjoismainen toimialariippumaton digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistunut toimija. Myös johdossamme tapahtui muutoksia, kun toimitusjohtaja ja osa johtoryhmämme jäsenistä vaihtuivat.

Teimme strategisen linjauksen pyrkiä kasvattamaan ratkaisuvalikoimassamme pilvipalveluista ja muista jatkuvista palveluista tulevan liikevaihdon osuutta. Lisäksi panostimme yhtiön omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Olemme erityisen aktiivisia alueilla, joissa voimme yhdistää tekoälyn ja robotiikan osaksi tuotteitamme ja palveluitamme.

Laajensimme toimintaamme niin maantieteellisesti kuin toimialoittain. Yrityskaupoilla teimme uuden aluevaltauksen Utilities-toimialalle, syvensimme analytiikkaosaamistamme sekä vahvistimme asemamme Pohjoismaissa.

Solteqin vuoden 2017 liikevaihto oli 61,5 miljoonaa euroa (63,0 miljoonaa euroa).

Tärkeimmät tunnusluvut

2017 2016 Muutos
Liikevaihto (TEUR) 61 536 63 049 -2,4 %
Liiketulos (TEUR) 322 6 444 -95,0 %
Oikaistu liiketulos (TEUR) 2 115 3 114 -32,1 %
Tilikauden tulos (TEUR) -1 501 4 612 -132,5 %
Tulos/osake (EUR) -0,08 0,26 -130,8 %
Liiketulos (%) 0,5 % 10,2 %
Oikaistu liiketulos (%) 3,4 % 4,9 %
Omavaraisuusaste (%) 33,7 % 33,5 %
Henkilöstön lukumäärä, keskimäärin 485 454 6,8 %

Vuoden 2017 kohokohdat:

Lue lisää vuosikertomuksestamme: